Nio dödfödda barn i Lund

Under sommaren har nio barn fötts döda i Lund. Det är lika många som under hela förra året. En förklaring kan vara den varma sommaren, säger överläkare Dag Wide-Swensson.

Annons

Annons

Under sommaren har nio barn fötts döda i Lund. Det är lika många som under hela förra året. En förklaring kan vara den varma sommaren, säger överläkare Dag Wide-Swensson.

Hittills i år har elva barn fötts döda i Lund, varav nio under de tre senaste månaderna. Läkarna på Lunds universitetssjukhus söker desperat efter en förklaring. Alla de nio barnen som har dött under sommaren har dött under den andra hälften av graviditeten, det vill säga mellan vecka 20 och vecka 40.

-Vi går igenom varje fall för att hitta en orsak. Sjukhuset har inte ändrat sina rutiner och vi har inte varit underbemannade i sommar, så det kan inte bero på något sådant, säger Dag Wide-Swensson till Aftonbladet.

En orsak skulle enligt Dag Wide-Swensson kunna vara den varma sommaren.

-Det har varit mycket varmt i Lund, den varmaste sommaren sedan mitten av 1800-talet. Vi funderar över om det kan ha spelat en roll. Det kan påverka att man dricker för mycket eller för lite. Om man dricker stora mängder späds blodet ut och salterna påverkas. Barnet kan få hjärtstillestånd eller så kan man få blodproppar i moderkakan, säger Dag Wide-Swensson.

 

Annons

Annons