Ny fosterdiagnostik ger färre missfall

Stockholmsläkare vill införa en ny metod för fosterdiagnostik som skulle kunna halvera antalet fostervattenprov. Därmed skulle antalet missfall orsakade av fostervattenprov kunna halveras. Det nya testet kan rädda mellan 25 och 50 barn per år, skriver Dagens Nyheter.

Annons

Annons

50 – 100 barn dör varje år på grund av fostervattenprov

Varje år genomförs cirka 10.000 fostervattenprov i Sverige och eftersom missfallsfrekvensen ligger mellan 0,5 – 1 procent innebär det att provet orsakar 50 till 100 missfall varje år i.

90 procent gör fostervattenprov i onödan

– Var sjätte gravid kvinna väljer att göra ett fostervattenprov och 90 procent gör det i onödan och riskerar ett missfall, säger överläkare Peter Conner på Centrum för fostermedicin vid Karolinska universitetssjukhuset, till Dagens Nyheter.

Riskbedömning

Den nya metoden innebär att man gör en riskbedömning innan man utför ett eventuellt fostervattenprov. Testet, som kan göras redan i vecka elva, består dels av en ultraljudsmätning där tjockleken på en vätskespalt i fostrets nacke mäts, så kallad nackuppklarning, och dels ett blodprov. Metoden kan upptäcka 90 procent av alla foster med Downs syndrom, som är den vanligaste kromosomrubbningen. Enbart de kvinnor med en förhöjd risk erbjuds fostervattenprov.

– Testet ger ett bättre underlag för att bedöma vilka kvinnor som ska erbjudas ett fostervattenprov än bara deras ålder, säger Peter Conner.

Utförs rutinmässigt i många andra länder

Den nya metoden används sedan ett drygt halvår tillbaka på Centrum för fostermedicin vid Karolinska universitetessjukhuset. I många andra länder, till exempel i Danmark, utförs metoden rutinmässigt på alla kvinnor oavsett ålder. Om testet utförs här beror på den gravida kvínnans läkare eller kvinnans kunskap om att metoden finns att tillgå, vilket gör det till en klassfråga.

Annons

Annons