Nytt gift på svenska jordgubbar

Ett nytt gift har godkänts för att sprutas på svenska jordgubbar trots att dess skaderisker inte ännu är utvärderade. Danska forskare uppger att giftet kan skada foster.

Annons

Annons

Ett nytt gift har godkänts för att sprutas på svenska jordgubbar trots att dess skaderisker inte ännu är utvärderade. Danska forskare uppger att giftet kan skada foster.

Många jordgubbsfält i södra Sverige har drabbats av svampsjukdomen läderröta. Därför ger nu Kemikalieinspektionen odlarna tillstånd att använda bekämpningsmedlet Signum. Detta trots att dess skadeverkningar på miljö och människa ännu inte har utvärderats.

– Vi är inte skyldiga att avvakta till dess att alla utvärderingar är klara. Och det skulle dessutom ta väldigt lång tid. Om vi väntade skulle svenska odlare riskera att få ett sämre konkurrensläge jämfört med utländska, säger Astrid Mårtensson från Kemikalieinspektionen till Svenska Dagbladet.

Ökad import annars

Astrid Mårtensson är en av handläggarna på Kemikalieinspektionen som förberett godkännandet av giftet Signum. Hon menar att försiktighetsprincipen bör följas men att fördröja ett godkännande skulle kunna leda till ökat antal sjukdomar i odlingarna och ökad import. Hon menar också att de flesta vill ha ett öppet landskap.

Utvärdering i Danmark

Kemikalieinspektionen grundar sitt godkännande på tillverkaren BASF:s egna utvärderingar. Det danska miljöministeriet valde däremot att själva utvärdera tillverkarens studie. Följden av den egna granskningen blev att Signum i Danmark är klassat som ett ämne som kan vålla skador på ofödda barn.

Redan denna vecka

Medlet kan komma ut på odlingarna redan under denna vecka. Tillståndet att få använda bekämpningsmedlet är tillfälligt och gäller från den 24 maj till den 19 oktober i år. Tidsbegränsningen beror på att en av den aktiva substansen, boskalid, inte utretts av EU ännu. Först efter sensommaren beräknas substansens miljö- och hälsorisker vara utvärderade.

Annons

Annons