Orsaken till havandeskapsförgiftning kanske funnen

Svenska forskare tror sig har funnit orsaken till havandeskapsförgiftning. Förhoppningen är nu att sjukdomen lättare ska kunna identifieras i tid. Upptäckten kanske också leder till ett botemedel i framtiden.

Annons

Annons

Svenska forskare tror sig har funnit orsaken till havandeskapsförgiftning. Förhoppningen är nu att sjukdomen lättare ska kunna identifieras i tid. Upptäckten kanske också leder till ett botemedel i framtiden.

Havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi som det också heter, är en inflammation i moderkakan som drabbar ungefär 2 procent av alla gravida kvinnor. Havandeskapsförgiftning kan leda till försämrad tillväxt hos fostret och i sällsynta fall utvecklas från preeklampsi till eklampsi som leder till kramper som kan vara livshotande för både fostret och modern. Vid eklampsi förlöses barnet snarast möjligt med akut kejsarsnitt.

Avgörs när generna möts

En forskargrupp vid Biomedicinskt centrum i Lund lanserar nu en teori om hur havandeskapsförgiftning uppstår. Resultaten visar att det är när mammans och barnets gener möts genom cirkulationen i moderkakan, som det kan avgöras om en kvinna riskerar att få havandeskapsförgiftning, skriver Svenska Dagbladet. Studien visar också att det är hemoglobin, det protein som finns i röda blodkroppar, som är det gift som utlöser inflammationen. Hemoglobin som har läckt ut från cellerna irriterar och skadar intilliggande vävnad.

Genfamiljen HLA är avgörande

Forskarnas studie visar att genfamiljen HLA kan ha en avgörande betydelse för utvecklingen av havandeskapsförgiftning. Vid en transplantation måste givarens och mottagarens HLA-gener stämma överens. Motsvarande kan gälla för den gravida modern och hennes foster. En viss HLA-gen kan skydda modern mot läckage av fostrets hemoglobinproducerande stamceller och förhindrar på så sätt inflammation i moderkakan.

– Det är tänkbart att man i framtiden kan hitta riskgruppen genom att ta ett blodprov från mamman och ett från pappan, för att jämföra deras HLA-gener. Om föräldrarnas gentyper är inkompatibla så kan det innebär en förhöjd risk att utveckla preeklampsi, säger Stefan Hansson till Svenska Dagbaldet.

Fortsatta studier

Studien i Lund bygger på en kartläggning av gener och proteiner i moderkakor från 35 graviditeter. Forskarna fortsätter nu med att säkerställa om det, som de första resultaten tyder på, är hemoglobin från fostrets blodproducerande stamceller som läcker ut.

 

 Läs mer

 Havandeskapsförgiftning (Faktabanken)

Annons

Annons