Passiv rökning ger fler missfall

Kvinnor som utsätts för passiv rökning löper ökad risk för att få missfall visar en svensk undersökning som publiceras i nätupplagan av facktidskriften Epidemiology.

Annons

Annons

Kvinnor som utsätts för passiv rökning löper ökad risk för att få missfall visar en svensk undersökning som publiceras i nätupplagan av facktidskriften Epidemiology.

Att rökning ökar risken för missfall har visats i tidigare undersökningar. Som väntat drabbades de rökande kvinnorna betydligt oftare av missfall i den nya studien. Men också passiv rökning var klart vanligare bland dem som fått missfall.

– Våra resultat talar för att kvinnor som väntar barn bör undvika att överhuvudtaget vistas i miljöer där de kan utsättas för tobaksrök, säger Lena George, forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi, skriver Upsala Nya Tidning.

Enligt Lena Georg ökar passiv rökning risken för missfall med 67 procent medan aktiv rökning fördubblar missfallsrisken. I studien har forskarna inte bara använt kvinnornas egna redogörelser för deras eventuella rökvanor. Man har också mätt kotininhalten i deras blod. Kotinin bildas när kroppen bryter ned nikotin. På så sätt kan man mäta hur mycket nikotin kvinnan utsatts för.

– Kotininhalten i blodet är ett mer rättvisande mått på om en person utsatts för tobaksrök än hennes egna svar på frågor om rökvanor. Vi vet till exempel att rökare ofta underskattar hur mycket de röker, säger Lena George, till UNT.

Forskarna är vet dock inte om det är nikotinet eller andra ämnen i röken som ligger bakom den ökade risken för missfall.

I studien har 463 kvinnor som sökt akut för missfall jämförts med en kontrollgrupp på 864 kvinnor vid en mödravårdscentral.

Annons

Annons