Planera bort plötslig spädbarnsdöd

Föräldrar som planerar ett andra barn bör vänta minst 18 månader mellan graviditeterna för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd, enligt en ny undersökning.

Annons

Annons

Föräldrar som planerar ett andra barn bör vänta minst 18 månader mellan graviditeterna för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd, enligt en ny undersökning.

Enligt en undersökning, som idag presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association, hävdas att risken för komplikationer som för tidig födsel och låg födelsevikt ökar om det är för tätt mellan graviditeterna. 

Miljoner skulle kunna räddas

För tidig födelse och låg födelsevikt är någonting som forskarna kopplar samman med plötslig spädbarnsdöd.

– Studieresultaten visar att miljoner fall av spädbarnsdöd kan undvikas världen över med bättre familjeplanering, säger forskaren Agustin Conde-Aguledo till AP.

Han är verksam vid Santa Fe de Bogota Foundation i Colombia och en av författarna till studien.

Näringsämnen förbrukas

Enligt honom beror den ökade risken för komplikationer vid för täta graviditeter på att kvinnans kropp inte ännu hunnit återhämta sig. Graviditeten och amningen förbrukar näringsämnen i kvinnan kropp.

Vänta inte för länge heller

Att vänta för länge kan också skapa problem eftersom kvinnan fortplantningsförmåga minskar med tiden. Minskad fertilitet kan leda till sämre fosterutveckling enligt Agustin Conde-Aguledo. Enligt forskarna bör man inte vänta längre än fem år mellan graviditeterna.

För tidig födsel

Undersökningen visar att risken för för tidig födsel ökar med 1,9 procent för varje månad under 18 månader mellan två graviditeter. För varje månad över fem år mellan två graviditeter ökar risken med 0,6 procent.

Analyserat 67 studier

Forskarna bakom undersökningen har analyserat 67 internationella studier som innefattar över elva miljoner graviditeter i Europa, Afrika, USA och Latinamerika.

Annons

Annons