Poänglöst att krysta på order

Barnet föds inte mycket snabbare för att mamman uppmanas att krysta. Det visar en amerikansk studie.

Annons

Annons

Gravida förstföderskor som uppmanas att krysta av barnmorskan föder inte speciellt mycket snabbare än de som bara krystar när det känns rätt.

Studien visar att de som uppmanades att krysta tio minuter vid varje sammandragning i snitt födde 13 minuter snabbare än de som inte fick några instruktioner. Effekten är därför mycket liten eftersom en förlossning i genomsnitt tar 14 timmar bland förstföderskor.

Enligt forskarna finns det inget som tyder på att krystcoaching skulle vara fördelaktigt. Det finns heller ingenting som pekar på att den skulle vara skadlig.

Studien omfattar 320 förstföderskor med okomplicerade förlossningar. Hälften av dem uppmanades att krysta med vissa intervall av en barnmorska. Den andra hälften uppmanades att krysta när det kändes naturligt.

Annons

Annons