Profylaxen tillbaka inom mödravården

Par på profylaxkursProfylaxandningen försvann från mödravårdscentralerna under 80- och 90-talet men under det senaste årtiondet har tekniken blivit allt mer populär igen. Nu ska Universitetssjukhuset i Norrland återinföra profylaxutbildningen inom mödravården.

Annons

Annons

Profylaxandningen försvann från mödravårdscentralerna under 80- och 90-talet men under det senaste årtiondet har tekniken blivit allt mer populär igen. Nu ska Universitetssjukhuset i Norrland återinföra profylaxutbildningen inom mödravården.

Par på profylaxkurs

Profylaxandning var populärt under 60- och 70-talet och ingick i många mödravårdscentralers föräldrautbildning men intresset försvann under 80-talet för att så gott som upphöra under 90-talet. En anledning kan vara att epiduralbedövningen blev allt populärare. Profylaxandningen togs till och med bort från barnmorskeutbildningen och ersattes med avslappningsövningar.

Under 2000-talet fick profylaxandningen en renässans och allt fler blivande föräldrar intresserade sig för tekniken som ett förlossningsverktyg. Den ingår numera inte mödravårdens basprogram utan bedrivs av privata företag som Babygruppen och Profylaxgruppen

– Vi har märkt ett ökat intresse för profylaxkurser de senaste åren, säger Carl Plogbäck, VD på Babygruppen.se som erbjuder olika typer av kurser till blivande och nyblivna föräldrar. Enligt Carl Plogbäck är det många som säger att de känner sig mer förberedda och laddade inför förlossningen när de gått kursen och att rädslan inför förlossningen har förvandlats till förväntan.

Nu ska Universitetssjukhuset i Norrland återinföra profylaxandningen inom den allmänna mödravården eftersom undersökningar visar att komplikationer som bristningar och ingrepp med sugklocka minskar när föräldrarna använder profylaxmetoden. Det är också färre kejsarsnitt i denna grupp.

– Jag tycker förstås, tillsammans med mina barnmorskekollegor, att det här är något som vi hoppas kommer in i den mödravårdsutbildning som finns ute på mödravårdscentralerna och att den ska vara kostnadsfri, säger barnmorskan Åsa Larsson, till Nyhetskanalen.

Annons

Annons