Proteinbrist kan orsaka missfall

Många missfall har hittills inte kunnat förklaras men nu kan forskningen vara en av orsakerna på spåret, enligt BBC.

Annons

Annons

Ska dämpa immunförsvaret

I en undersökning gjord av australiensiska forskare påvisas att halten av proteinet MIC 1 sjunker bland de som senare får missfall. MIC 1 produceras av livmoderkakan och forskarna tror nu att proteinets funktion är att försvaga moderns immunförsvar. Om halten av MIC 1 är för låg reagerar immunförsvaret och stöter bort den främmande kroppen, det vill säga fostret, från livmodern.

Vill kunna höja nivån av MIC 1

Forskarna har jämfört blodprover från 100 kvinnor som fullföljde sin graviditet utan problem med blodprov från 100 kvinnor som fick missfall och skillnaderna var tydliga. De kvinnor som hade fått missfall hade en lägre halt av MIC 1. Forskarna varnar dock för att dra för stora slutsatser av studien och menar att man hittills bara funnit en intressant teori att arbeta vidare med. De tror att man skulle kunna förhindra många missfall om man kunde höja halten av proteinet MIC 1 bland gravida kvinnor med låga nivårer av det.

Annons

Annons