Provrörsembryon har ofta skador

Embryon som skapas för provrörsbefruktning har genetiska skador oftare än vad forskarna hittills har trott. Det visar amerikanska studier, skriver The Guardian.

Annons

Annons

Orsak

Skadorna skulle kunna bero på de preparat som kvinnan tar för att stimulera äggproduktionen inför en provrörsbefruktning. Forskarna tror också att alla kvinnor bär på defekta ägg men att de stöts bort tidigt vid en eventuell befruktning. De nya rönen visar att cirka 40 procent av äggen, från såväl yngre som äldre kvinnor, har sådana skador att embryot riskerar att inte utvecklas normalt.

Krav på rutinmässig röntgen

Upptäckten har väckt krav på rutinmässig röntgen av embryon innan de används för provrörsbefruktning. Det skulle kunna minska antalet missfall och flerbarnsfödslar.

Praktiseras redan idag

Sedan läkaren Jeffrey Nelson som arbetar vid en fertilitetsklinik i Kalifornien började röntga embryon, innan de sattes in i kvinnan, har han sorterat bort flera defekta embryon. Antalet lyckade befruktningar har ökat.

– Vi har alltid antagit att ägg donerade från unga kvinnor skulle vara oskadda. Resultaten tyder på att vi borde använda röntgen oftare, sade Jeffrey Nelson vid en läkarkonferens i Kanada nyligen, enligt The Guardian.

Annons

Annons