Urinvägsinfektion ökar risken för cp-skada

Kvinnor som drabbas av urinvägsinfektion under graviditeten löper tio gånger större risk att föda ett barn med cp-skada. Forskarna kräver nu bättre behandling av infektioner hos gravida.

Annons

Annons

Kvinnor som drabbas av urinvägsinfektion under graviditeten löper tio gånger större risk att föda ett barn med cp-skada. Forskarna kräver nu bättre behandling av infektioner hos gravida.

Varje år föds det cirka 200 barn med cp-skada i Sverige. Det beror oftast på blödningar i fostrets hjärna eller minskad syretillförsel. Nu visar en stor europeisk studie, där bland annat forskare från Karolinska institutet har deltagit, att risken för cp-skada hos fostret ökar om modern drabbas av infektioner under graviditeten. Infektioner, oftast urinvägsinfektioner, tiofaldigade risken att föda ett cp-skadat barn.

Nästan 20 procent av kvinnorna som födde ett cp-skadat barn hade haft en infektion under graviditeten, jämfört med nästan 3 procent av normalmammorna i befolkningen.

Det är vanligt med urinvägsinfektion under graviditeten och läkarma uppmanar nu gravida kvinnor att söka behandling så tidigt som möjligt om de misstänker att de har drabbats av en infektion.

– Vi vill understryka vikten av att gravida söker för urinvägssymptom och genomför adekvat behandling vid urinvägsinfektioner då sådan behandling kan innebära att risken för cp-skada minskar.  Mödrarna ska vara medvetna om risken så att de inte avstår från behandling, säger Olof Flodmark, docent i neuroradiologi vid Karolinska universitetssjukhuset och ledare för studien, till Expressen.

Studien, som publiceras i det senaste numret av det amerikanska läkarförbundets tidskrift Jama, omfattar 585 barn med skada från åtta europeiska städer, däribland Stockholm. Nu vill forskarna att sjukvården tar fram systematiska riktlinjer för hur infektioner hos gravida ska behandlas.

Annons

Annons