Varför inte provtagning för GBS?

Kort tid efter förlossningen slutade Sebastian att andas. Han dog av svåra hjärnskador och somnade in i pappas famn bara fem dagar gammal. Varför sker inte allmän provtagning av bakterien GBS vid förlossningar, skriver Sebastians mamma, AT-läkaren, Emma Tham, i Svenska Dagbladet idag.

Annons

Annons

Andra länder testar gravida för GBS

GBS är en bakterie som orsakar tio barn död varje år i Sverige och lämnar ytterliga 20 barn med svåra handikapp. I många andra länder – till exempel USA, Spanien, Frankrike och Australien – testas samtliga gravida kvinnor för GBS.

Kan behandlas

Upp till 30 procent av alla gravida kvinnor bär på GBS-bakterien utan att uppvisa några symptom. Vid hälften av förlossningarna överförs bakterien till barnet. Ett barn av 500 blir sjukt. Det motsvarar cirka 90 barn per år i Sverige. Behandling med penicillin har god effekt om den påbörjas tidigt under sjukdomsförloppet. Utan behandling har den upp mot 100 procents dödlighet.

I de länder som rutinmässigt testar gravida kvinnor för GBS behandlas de kvinnor som testas positiva med penicillin vid förlossningen för att skydda barnet. Behandlingen är mycket effektiv och nästan alla barn överlever.

Vanligare än många andra sjukdomar som vi testar för idag

GBS-sepsis uppfyller alla krav för införande av ett allmänt screeningsprogram: den orsakar svår sjukdom hos nyfödda; diagnos kan lätt ställas på mamman och penicillin under förlossningen har mycket bra effekt. GBS är dessutom vanligare än flera av de andra sjukdomar som vi rutinmässigt screenar för i dag. Där ingår till exempel röda hund, syfilis och PKU som drabbar mellan 0-3 barn varje år, skriver Emma Tham.

Tidig hemgång

Ytterligare en aspekt på Sebastians död är den praxis om tidig hemgång som tillämpas i Sverige. De flesta medfödda hjärtfel, gulsot och tidiga infektioner – av vilka GBS utgör en tredjedel – yttrar sig inom 72 timmar efter förlossningen, enligt Emma Tham. Om barnen var kvar på förlossningsavdelningen i tre dagar skulle antalet skador och dödsfall kunna minskas.

Sebastian hade överlevt i många andra länder

Hade jag bott i Spanien eller USA hade jag vetat att jag var bärare av GBS, jag skulle ha fått antibiotika och min son hade levt i dag. När ska praxis ändras? Det skriver Emma Tham.

Annons

Annons