Viktökning mellan graviditeter är en risk

Mammor som ökar i vikt efter det första barnet drabbas i högre utsträckning av havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och andra komplikationer under nästa graviditet.

Annons

Annons

Mammor som ökar i vikt efter det första barnet drabbas i högre utsträckning av havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och andra komplikationer under nästa graviditet.

Den svenska professorn Sven Cnattingius från Karolinska insitutet har tillsammans med kollegan Eduardo Villamor från Harvard i USA gått igenom det svenska födelseregistret mellan 1992 och 2001 och funnit 150.000 kvinnor som har fött två barn och vars vikt har noterats i samband med båda graviditeterna. Syftet var att ta reda på hur vikten och viktökningen påverkar graviditeten och förlossningen.

Också en ökad risk för barnet

Resultatet, som idag presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att kvinnor som ökar i vikt efter den första graviditeten löper större risk att drabbas av komplikationer som havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och högt blodtryck än kvinnor som behåller sin vikt. Barn till mammor som ökar i vikt föds också oftare med kejsarsnitt, har högre födelsevikt och dör i högre utsträckning under slutet av graviditeten. Och ju mer mamman ökar i vikt desto mer ökar risken för alla dessa komplikationer.

Riskökningen högre för normalviktiga

En viktökning mellan graviditerna är inte bra oavsett om mamman är normalviktig eller överviktig. Resultatet visar att riskökningen faktiskt är större för en normalviktig kvinna är för en överviktig kvinna. Det kan bero på att den överviktiga kvinnan löper större risk för komplikationer från början.

Slutsats

Slutsatsen i rapporten är att kvinnor som vill bli gravida bör tänka på att inte öka i vikt och att de som är överviktiga bör försöka banta innan graviditeten. 

– Det är viktigt att påpeka att totalt sett är riskerna för dessa komplikationer tämligen små i Sverige, säger Sven Cnattingius till Svenska Dagbladet. Men riskökningen är tydlig och bör tas på allvar.

Till Dagens Nyheter säger han: "Har man träffat sin drömprins och vill skaffa barn och väger fem sex kilo för mycket tycker jag att man ska skaffa barn i alla fall. Det finns så mycket annat som kan hända under en graviditet och det går ju i regel bra".

Annons

Annons