Amning gör inte barn smartare

Danska forskare slog 2002 fast att det finns ett samband mellan amning och ökad intelligens. Nu visar en brittisk undersökning att det inte beror på amningen i sig utan på att intelligensen, som barnen ärver, är högre bland mödrar som ammar.

Annons

Annons

Danska forskare slog 2002 fast att det finns ett samband mellan amning och ökad intelligens. Nu visar en brittisk undersökning att det inte beror på amningen i sig utan på att intelligensen, som barnen ärver, är högre bland mödrar som ammar.

Hur amning påverkar barn har studerats i decennier och det råder ingen tvekan om att amning är bra för barnets hälsa. Att barn skulle bli intelligentare av amning, som de danska forskarna hävdar, verkar däremot inte stämma. 

En ny brittisk undersökning, genomförd av forskare vid universiteten i Glasgow och Edinburgh, bekräftar dock att barn som ammats är något intelligentare. Enligt studien har barn som ammats 4 poäng högre IQ än barn som inte har ammats. Enligt de brittiska forskarna beror dock inte den ökade intelligensen på amningen utan på ärftliga faktorer. Ju intelligentare mamman är desto större chans är det att hon ammar sitt barn. När man jämförde tvillingar, där bara det ena barnet hade ammats, märktes ingen skillnad i intelligens mellan barnen.

Den brittiska studien, som publicerats i British Medical Journal, omfattar 5.475 barn och deras 3.161 mödrar. Intelligensen mättes med IQ-test bland både barn och mödrar.

Annons

Annons