Amning kan skydda mot fetma

Den näring som barn får i sig innan de fyller två år påverkar risken att drabbas av övervikt eller fetma längre fram i livet. Amningen är en viktig faktor. För varje månad som bebisen ammas minskar risken för att barnet ska drabbas av fetma med fyra procent.

Annons

Annons

Mot bakgrund av den epedimi av fetma som sprider sig över världen har barnläkaren och professorn Berthold Koletzko från universitetet i München studerat 9.000 tyska skolbarn. Studien visade att risken för att drabbas av övervikt när man börjar skolan minskas med 20 procent för barn som ammats. Barn som ammats 6 månader eller längre löpte 35 procents lägre chans att drabbas av övervikt vid samma ålder.

Anledningen tros vara att barn som ammas bättre lär sig förstå sin mättnadskänsla eftersom det kan sluta suga när det vill. En annan orsak kan vara att smakämnen från moderns mat går över i bröstmjölken. På det sättet vänjs barnet vid vissa smaker som det senare kan komma att föredra, som t ex grönsaker (förutsatt att modern äter det). Bröstmjölken innehåller också fettsyror som är viktiga för hjärnans utveckling.

Europeisk forskning visar att barn som har en kraftigt viktökning under sina första två levnadsår löper större risk att drabbas av övervikt längre fram.

– Vi vill att barnen ska ha en hälsosam tillväxt och följa sina kurvor. Större är inte alltid bättre, säger Berthold Koletzko till TT.

Annons

Annons