Astma kan upptäckas redan vid födseln

Hos barn som får astma är det många gånger möjligt att se en störd lungfunktion redan vid födseln, enligt en ny undersökning.

Annons

Annons

Hos barn som får astma är det många gånger möjligt att se en störd lungfunktion redan vid födseln, enligt en ny undersökning.

Norska forskare har undersökt barns lungfunktion både några dagar efter födseln och sedan igen när barnen fyllt tio år. Resultatet visar att barn som har uppvisat en störd lungfunktion redan efter födseln oftare hade astma när de fyllt tio år eller att de hade haft astma under uppväxten. Det är fösta gången som man har kunnat påvisa att barn med astma oftare uppvisar en reducerad lungfunktion redan vid födseln.

Studien är gjord av överläkare Karin Lödrup-Carlsen vid Ullevåls Universitetssjukhus i Oslo och publiceras i veckans nummer av The New England Journal of Medicine.

Annons

Annons