Bebisar kan dö av grävarbeten

Vid större grävarbeten kan kringvirvlande jord orsaka botulism bland spädbarn, en mycket ovanlig med dödlig förgiftning. Anledningen är att jorden kan innehålla bakterien Clostridium botulinum som producerar ett av de starkaste gift människan känner till.

Annons

Annons

Vid större grävarbeten kan kringvirvlande jord orsaka botulism bland spädbarn, en mycket ovanlig men dödlig förgiftning. Anledningen är att jorden kan innehålla bakterien Clostridium botulinum som producerar ett av de starkaste gift människan känner till.

Tre fall de senaste åren

De tre senaste åren har tre spädbarn i Sverige insjuknat i botulism. Smittkällorna är inte säkerställda men troligen handlar det i samtliga fall om inandade bakteriesporer från kringvirvlande jord. Samtliga barn överlevde efter behandling.

Ett visst mått av försiktighet

Enligt Bo Svenungsson, biträdande smittskyddsläkare i Stockholm, finns det ingen anledning till oro men han påpekar att det inte skadar med ett visst mått av försiktighet.

– Jord kommer man ju åt hela tiden och det behöver man inte vara orolig för. Men när det gäller stora grävarbeten är det onödigt att sätta ett litet barn precis intill under det att arbetet håller på, säger han till TT.

Ett snapsglas skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning

Bakterien Clostridium botulinum finns normalt i jorden. När jord rörs upp kan bakterien och dess sporer inandas eller sväljas. Om bakterien får växa till sig i tarmen producerar den ett gift som blockerar nervsignalerna i kroppen, vilket kan leda till förlamning av muskler i andningsvägarna. Giftet är ett av de starkaste som finns. Ett snapsglas skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning.

Andra smittkällor

Clostridium botulinums kan också finnas i felaktigt tillredd mat och i honung. Enligt Livsmedelsverket ska barn under ett år därför inte äta honung.

Symptom

Typiska symtom på spädbarnsbotulism är bland annat ihållande trötthet och aptitlöshet följt av förlamning av muskler i ögon och andningsvägar. Utan behandling är förgiftningen dödlig. Motgift ges i form av antitoxin men viktigast är symptomatisk behandling i till exempel respirator.

Botulism bland vuxna

Vuxna har ett bättre immunförsvar och framför allt en rikare tarmflora och klarar sig därför mycket bättre mot bakterien. Undantagen kommer när vi fått i oss stora mängder av bakteriens gift. Felaktigt tillredd mat är oftast orsaken.

Annons

Annons