Danska barn har problem med danskan

De danska barnen behöver längre tid än andra för att lära sig prata skriver Aftonbladet. De pratar sämre än lika gamla barn i resten av Norden.

Annons

Annons

Livlig debatt

Det pågår en livlig debatt i vårt grannland om vad det kan bero på. Vissa hävdar att det är resultatet av att varken föräldrar och förskola tar sig tillräckligt med tid för att träna barnens språk. Många anser att orsaken är språket – att danskan är grötig. En av dem är språkforskaren Dorthe Bleses vid Center för språktillägnan vid universitetet i Odense.

Svårare än svenskan

– Danskan är full av otydliga ljud som kan vara väldigt svåra för barn att lära sig. De danska barnen står därför inför större utmaningar än många andra, som ska lära sig exempelvis de rakare ljuden i svenskan, säger Dorthe Bleses till aftonbladet.se.

Kanske för mycket tid på förskolan

Ytterligare en hypotes angående språkproblemen är att barnen spenderar allt för mycket tid på förskolan. Danska barn spenderar mer tid på förskolan än andra nordiska barn. Till det kommer att personaltätheten är låg och barngrupperna stora. Enligt Dorthe Bleses är stunderna när barn och vuxna sitter ner och pratar tillsammans viktiga för språkutvecklingen.

Kommer ikapp vid tre års ålder

Mätningarna på barnets talförmåga gjordes i åldern åtta till 16 månader. Vid tre års ålder var skillnaderna helt borta. Då hade de danska barnen lika god talförmåga som övriga nordiska barn.

Annons

Annons