Ersättningar till föräldrar och gravida sänks

Från och med årsskiftet kommer inkomsttaket i den tillfälliga föräldrapenningen och sjukpenningen att sänkas rejält.

Annons

Annons

Från och med årsskiftet kommer den tillfälliga föräldrapenningen och sjukpenningen att sänkas rejält.

I regeringen budget framgår det att den tillfälliga föräldrapenningen kommer att sänkas från och med 1 januari 2007. Tillfällig föräldrapenning betalas ut vid vård av sjukt barn men också vid de tio så kallade pappadagarna som fadern kan ta ut i samband med barnets födelse. Den som är gravid och tvingas sjukskriva sig drabbas också av sänkt ersättning, likaså kvinnor som får havandeskapspenning.

80 procent av max 24.800 kronor per månad

Idag är ersättningen för tillfällig föräldrapenning, sjukpenning och havandeskapspenning 80 procent av lönen upp till max 33.000 kronor per månad. Efter årsskiftet gäller 80 procent av max 24.800 kronor per månad. Enligt DinaPengar.se beräknas 1,4 miljoner löntagare tjäna över 24.800 kronor per månad.

Ny beräkning för föräldrapenningen och sjukpenningen

Föräldrapenningen, som är den ersättning som utbetalas när man är föräldraledig, kommer att lämnas oförändrad. Den höjdes från 80 procent av lönen upp till max 24.800 kronor per månad till 80 procent av max 33.000 kronor 1 juli i år. Däremot kommer beräkningen av föräldrapenning och sjukpenning att förändras. Idag baseras ersättningen på den faktiska lön man har. Från årsskiftet kommer den istället att beräknas på den lön som man har haft under de senaste tolv månaderna. Det innebär att man inte kan tillgodoräkna sig en löneförhöjning innan föräldraledigheten.

Fotnot: Havandeskapspenning är den ersättning som utbetalas till kvinnor som inte kan arbeta under graviditeten på grund av att arbetet är för tungt eller att det innebär risker för graviditeten. Ersättningen betalas ut om arbetsgivaren inte kan omplacera kvinnan till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete.

Annons

Annons