För tidigt födda kan bli blyga och oroliga

Barn som föds för tidigt kan bli blyga och oroliga som vuxna, skriver Expressen. Anledningen kan vara att barnen får sämre anknytning till barnen på grund av tiden i kuvös.

Annons

Annons

I en studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, har forskarna intervjuat 108 vuxna som föddes innan graviditetsvecka 33 och jämfört dessa med 67 personer i samma ålder som fötts efter en fullgången graviditet.

De som fötts för tidigt hade sämre självförtroende och var mindre utåtriktade än de andra. De hade också mer neurotiska personligheter vilket kan leda till nedstämdhet. Flickor påverkades mer än pojkar av tidpunkten för deras födelse.

Forskaren och psykiatern Matthew Allin tror, enligt brittiska BBC, att för tidigt födda kan ha ökad risk att drabbas av depression och ångest.
Hjärnskador, kanske på grund av infektion, eller svårigheter för barnet att knyta an till föräldrarna, kan vara bakomliggande orsaker, skriver Expressen.

Annons

Annons