Föräldrarna mår bättre av tidig hemvård

Föräldrarna känner sig tryggare och sjukvården sparar pengar när för tidigt födda barn kan vårdas hemma istället för på sjukhus. Det slås fast i den första utvärderingen av de ekonomiska konsekvenserna av hemsjukvård som alternativ till sjukhusvård.

Annons

Annons

Föräldrarna känner sig tryggare och sjukvården sparar pengar när för tidigt födda barn kan vårdas hemma istället för på sjukhus. Det slås fast i den första utvärderingen av de ekonomiska konsekvenserna av hemsjukvård som alternativ till sjukhusvård.

I november 2001 infördes hemsjukvård som ett alternativ till sjukhusvård i Lunds sjukvårdsdistrikt. Erbjudande om hemsjukvård för barn finns under slutet av deras vårdtid. Nu har resultatet utvärderats och det visar att föräldrarna mår bättre av tidig hemgång.

–Föräldrarna säger att de kände sig mer utsatta då de var kvar på avdelningen och de oroade sig då för hur det skulle bli när de kom hem. När de själva har fått ta ansvar för sitt barn så har de känt sig säkrare. På sjukhuset har föräldrarna ibland tyckt att de fick mer hjälp än de egentligen hade bett om, säger Eva Hammarstrand till Svenska Dagbladet.

Eva Hammarstrand ansvarar för utredningen och är en av de sjuksköterskor som arbetat med hemsjukvården.

–Utgångspunkten för beslutet om att införa hemsjukvård var att föräldrar sa till oss att det var först när de kom hem som de blev en familj. Utvärderingen visar att det stämmer. Föräldrarna blir mer kompetenta då de kommer hem. Deras egna resurser aktiveras och de litar mer på sina egna förmågor när de lämnar sjukhuset, säger hon till Svd.

De som kunnat åka hem har haft barn som fortfarande ha behov av att sondmatas eller annan vård men där barnens tillstånd varit stabilt. De flesta föräldrar som använt sig av hemsjukvård har barn som fötts för tidigt, en del så tidigt som i graviditetsvecka 23. Det minsta barnet vägde bara 1.475 gram vid hemkomsten. Andra barn var fullgångna med hade missbildningar eller sjukdomar som gjorde att de var i behov av vård.

När föräldrarna lämnat sjukhuset har de redan bokat tid för hembesök av vårdpersonal. De har också kunnat ringa då de behövt hjälp eller råd. I de flesta fall har båda föräldrarna varit hemma med barnet.

Undersökningen är gjord av utomstående konsulter som intervjuat föräldrar som utnyttjat tidig hemgång.

I utvärderingen ingår inte hur barnen påverkas av att vårdas hemma men flera andra studier visar att prematura barn mår bäst av att vårdas i en lugn miljö med mycket kontakt med föräldrarna.

Annons

Annons