Läkemedelsverket varnar för värktabletter med kodein

Läkemedelsverket uppmanar ammande mödrar att vara extra uppmärksamma om de använder värktabletter med kodein. I Kanada har nyligen ett spädbarn avlidit efter att mamman har använt kodein.

Annons

Annons

Läkemedelsverket uppmanar ammande mödrar att vara extra uppmärksamma om de använder värktabletter med kodein. I Kanada har nyligen ett spädbarn avlidit efter att mamman har använt kodein.

I normala fall ska det inte vara farligt för en ammande mamma att använda värktabletter med kodein. Ämnet finns i ett flertal värktabletter och omvandlas i kroppen, med hjälp av ett enzym i levern, till morfin. Hos de flesta sker det i en normal takt men hos men hos en halv till en procent av befolkningen går det mycket snabbt vilket leder till hög mofinhalt i kroppen under en kort tid. Den höga halten av morfin riskerar också att överföras till barnet via bröstmjölken.

Läkemedelsverket uppmanar nu ammande mödrar som använder värktabletter med kodein att använda lägsta möjliga dos samt att vara uppmärksamma på barnets tillstånd. Vid tecken på morfinöverdosering – slöhet, små pupiller, amningssvårigheter och påverkad andning – ska sjukvården omedelbart kontaktas.

Man bör överhuvudtaget vara restriktiv med läkemedel om man ammar enligt professor Björn Beermann vid Läkemedelsverket. Enligt honom bör man undvika medicin med kodein om man är orolig.

Medicin som innehåller kodein är: Ardinex, Citodon, Kodein Recip, Panocod och Treo comp.

Annons

Annons