Napp minskar risken för SIDS

Spädbarn ska enbart sova på rygg och användandet av napp kan förhindra SIDS (plötslig spädbarnsdöd), sa amerikanska barnläkare idag.

Annons

Annons

Forskning visar att användandet av napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd meddelar American Academy of Pediatrics. Därför säger deras nya riktlinjerna, som presenterades idag, att man alltid rekommenderar användandet av napp när barnet sover under barnets första år.

Ingen vet med säkerhet vad plötslig spädbarnsdöd beror på men riskerna ökar om:

  • barnet sover på mage,
  • barnet sover på ett för mjukt underlag,
  • modern röker under graviditeten,
  • barnet överhettas,
  • mamman inte går på BVC:s kontroller,
  • modern är ung,
  • barnet föds för tidigt eller
  • om barnet har låg födelsevikt.

De nya riktlinjerna rekommenderar att barnet alltid sover på rygg, utan kudde, utan tjockt täcke och utan kramdjur eller andra saker som kan hindra barnets andning.

I riktlinjerna avråder man också föräldrar från att sova tillsammans med spädbarn. De säger att spädbarn sover säkrast i en egen spjälsäng.

Annons

Annons