Napp bra mot plötslig spädbarnsdöd

Som BarnTotal.se skrev, redan i början av oktober, så visar amerikanska studier att användandet av napp minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Därför rekommenderar nu American Academy of Pediatrics att barn under ett år använder napp när de sover.

Annons

Annons

Publiceras i British Medical Journal

Resultatet publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal. I studien har forskarna intervjuat föräldrarna till 185 barn som dött i plötslig spädbarnsdöd om omständigheterna kring dödsfallet. Detta har jämförts med 312 friska barn.

Markant minskning

Om barnet sov med napp minskade risken för plötslig spädbarnsdöd, eller SIDS som det också heter, markant. Att suga på tummen tycktes också minska risken.

Förklaring

En möjlig förklaring kan vara att nappen hindrar barnet från att få syrebrist om det skulle hamna med ansiktet i madrassen. Då gör nappen att det blir en liten glipa så att barnet ändå kan få luft. Forskaren De-Kun Li, som lett studien, säger till tidningen New Scientist att sugandet på nappen kanske också gör att barnets hjärna snabbare lär sig att kontrollera de övre luftvägarna.

– Ge napp tidigt

Bernt Alm, distriktsbarnläkare i Göteborg och expert på plötslig spädbarnsdöd, berättar att flera andra studier visat på samma skyddseffekt.

– Det är dags att se över Socialstyrelsens rekommendationer till föräldrarna. Jag personligen tvekar inte att rekommendera föräldrar att ge sitt barn napp så tidigt som möjligt när amningen är etablerad, säger han till Expressen. 


Om plötslig spädbarnsdöd

Fram till 1993 avled cirka 1 av 1000 födda barn i Sverige av plötslig spädbarnsdöd, vilket motsvarar cirka 100 – 120 barn per år. Efter upplysning om misstänkta riskfaktorer har fallen minskat betydligt till cirka 20 barn per år i Sverige.

Fakta:

 • De flesta fallen inträffar när barnet är mellan 4 – 16 veckor gammalt.
 • Pojkar drabbas oftare än flickor.
 • De flesta fall inträffar under vinterhalvåret.
 • De flesta barn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd har inte tidigare visat några speciella symptom.
 • Barn med så kallade livlöshetsattacker, alltså barn som hittats till synes livlösa under sömnen men som kunnat återupplivas, drabbas i högre utsträckning.
 • Man anser att dödsfallen sker under sömnen.

Ingen vet med säkerhet vad plötslig spädbarnsdöd beror på men riskerna ökar om:

 • barnet sover på mage,
 • barnet sover på ett för mjukt underlag,
 • modern röker under graviditeten,
 • barnet överhettas,
 • mamman inte går på BVC:s kontroller,
 • modern är ung,
 • barnet föds för tidigt (innan vecka 36) eller
 • om barnet har låg födelsevikt.

Så skyddar du ditt barn mot plötslig spädbarnsdöd

Även om man, som sagt, fortfarande inte vet vad plötslig spädbarnsdöd beror på finns misstankar om några olika orsaker. Mot vissa av dem kan du själv vidta åtgärder, för att minimera risken för att det drabbar ditt barn.

 • Avstå från rökning under graviditeten.
 • Undvik att utsätta barnet för tobaksrök.
 • Låt spädbarnet sova på rygg. Internationell forskning har visat att antal fall av plötslig spädbarnsdöd har minskat när barnet ligger på rygg istället för på mage. Ryggläge rekommenders därför också av svenska läkare. Mycket för tidigt födda barn sover bäst på sidan, med en hoprullad filt som stöd.
 • Se till att barnet inte har det för varmt när det sover men självklart heller inte för kallt. Barnet ska sova svalt och Socialstyrelsen rekommenderar en rumstemperatur på 16 – 20 °C. 
 • Var noga med att inte bylta in barnet i täcken, filtar eller dylikt när det sover. Linda heller inte in barnet i exempelvis en filt, barnet ska kan kunna röra sig fritt. Lägg bara filten ovanpå. Känn på barnets bröst och huvud att det inte verkar för varmt eller svettigt.
 • Låt inte barnet sova med kramdjur eftersom de i olyckliga fall kan hindra barnets andning.
 • Låt inte barnet sova på lammskinn.
 • Låt inte barnet sova på för ett för mjukt underlag.
 • Lämna inte ett sovande barn utomhus utan tillsyn och lämna det heller aldrig ensamt i bilen.

  

Källor: Spädbarnsfonden, Socialstyrelsen, Boken om barnet utgiven av Ica Bokförlag, Stora boken om barn utgiven av Prisma

Annons

Annons