Napp skyddar mot plötslig spädbarnsdöd

Barn bör sova med napp och i egen säng för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. De nya råden kommer idag från flera svenska barnläkare. 

Annons

Annons

Barntotal.se skrev förra året att American Academy of Pediatrics gick ut med nya riktlinjer till amerikanska föräldrar sedan studier visat att risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover i egen säng och med napp. Nu gör flera svenska läkare detsamma.

– Det viktigaste budskapet är att föräldrarna inte ska ha barnet i samma säng – och så att det är bra med napp. Eftersom plötslig spädbarnsdöd sällan inträffar under första levnadsmånaden kan barnet dock ligga i mammans säng och vänta med napp till dess att amningen har kommit i gång, säger Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, till TT. 

Tillsammans med kollegorna Bernt Alm och Göran Wenngren vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har han publicerat de nya råden i Läkartidningen. I Sverige avlider omkring 20 – 25 barn i plötslig spädbarnsdöd årligen. Med de nya råden tror Lagercrantz att antalet kan halveras.


Om plötslig spädbarnsdöd

Fram till 1993 avled cirka 1 av 1000 födda barn i Sverige av plötslig spädbarnsdöd, vilket motsvarar cirka 100 – 120 barn per år. Efter upplysning om misstänkta riskfaktorer har fallen minskat betydligt till cirka 20 barn per år i Sverige.

Fakta:

 • De flesta fallen inträffar när barnet är mellan 4 – 16 veckor gammalt.
 • Pojkar drabbas oftare än flickor.
 • De flesta fall inträffar under vinterhalvåret.
 • De flesta barn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd har inte tidigare visat några speciella symptom.
 • Barn med så kallade livlöshetsattacker, alltså barn som hittats till synes livlösa under sömnen men som kunnat återupplivas, drabbas i högre utsträckning.
 • Man anser att dödsfallen sker under sömnen.

Ingen vet med säkerhet vad plötslig spädbarnsdöd beror på men riskerna ökar om:

 • barnet sover på mage,
 • barnet sover på ett för mjukt underlag,
 • modern röker under graviditeten,
 • barnet överhettas,
 • mamman inte går på BVC:s kontroller,
 • modern är ung,
 • barnet föds för tidigt (innan vecka 36) eller
 • om barnet har låg födelsevikt.

Så skyddar du ditt barn mot plötslig spädbarnsdöd

Även om man, som sagt, fortfarande inte vet vad plötslig spädbarnsdöd beror på finns misstankar om några olika orsaker. Mot vissa av dem kan du själv vidta åtgärder, för att minimera risken för att det drabbar ditt barn.

 • Avstå från rökning under graviditeten.
 • Undvik att utsätta barnet för tobaksrök.
 • Låt spädbarnet sova på rygg. Internationell forskning har visat att antal fall av plötslig spädbarnsdöd har minskat när barnet ligger på rygg istället för på mage. Ryggläge rekommenders därför också av svenska läkare. Mycket för tidigt födda barn sover bäst på sidan, med en hoprullad filt som stöd.
 • Se till att barnet inte har det för varmt när det sover men självklart heller inte för kallt. Barnet ska sova svalt och Socialstyrelsen rekommenderar en rumstemperatur på 16 – 20 °C. 
 • Var noga med att inte bylta in barnet i täcken, filtar eller dylikt när det sover. Linda heller inte in barnet i exempelvis en filt, barnet ska kan kunna röra sig fritt. Lägg bara filten ovanpå. Känn på barnets bröst och huvud att det inte verkar för varmt eller svettigt.
 • Låt inte barnet sova med kramdjur eftersom de i olyckliga fall kan hindra barnets andning.
 • Låt inte barnet sova på lammskinn.
 • Låt inte barnet sova på för ett för mjukt underlag.
 • Lämna inte ett sovande barn utomhus utan tillsyn och lämna det heller aldrig ensamt i bilen.

American Academy of Pediatrics (amerikanska barnläkarakademin) och flera svenska läkare rekommenderar dessutom att barnet bör sova i en egen säng i föräldrarnas rum och att barnet bör sova med napp efter att amningen är etablerad.

 

Källor: Spädbarnsfonden, Socialstyrelsen, Boken om barnet utgiven av Ica Bokförlag, Stora boken om barn utgiven av Prisma

Annons

Annons