Orsaken till plötslig spädbarnsdöd kanske funnen

Plötslig spädbarnsdöd kan enligt en ny studie bero på avvikelser i hjärnstammen som påverkar barnets förmåga att ta emot signalsubstansen seratonin.

Annons

Annons

Plötslig spädbarnsdöd kan enligt en ny studie bero på avvikelser i hjärnstammen som påverkar barnets förmåga att ta emot signalsubstansen seratonin.

Plötslig spädbarnsdöd drabbar cirka 40 barn i Sverige varje år. De allra flesta fallen inträffar innan barnet har fyllt ett år, vanligast är det att barn under sex månader drabbas. Ingen vet med säkerhet varför till synes helt friska barn plötsligt slutar att andas och dör men enligt en ny amerikansk studie kan orsaken bero på barnets bristande förmåga att ta emot signalsubstansen seratonin.

Avvikelser i hjärnstammen

En forskargrupp i Boston har undersökt 31 barn som avlidit av plötslig spädbarnsdöd. Vid en jämförelse med barn som avlidit av andra orsaker visar det sig att barnen som dog av plötslig spädbarnsdöd hade avvikelser i hjärnstammen där vitala kroppsfunktioner som andning, hjärtrytm, blodtryck, vakenhet och kroppstemperatur regleras. Avvikelsen innebär en nedsatt förmåga att ta emot och förmedla signalsubstansen serotonin.

Inte moget

Teorin är att systemet som kontrollerar de livsviktiga funktionerna är inte riktigt moget när barnet föds. Ett omoget eller defekt serotoninsystem i hjärnstammen kan försämra det lilla barnets förmåga att klara av de vitala funktionerna under det första halvåret. Barnet är därför extra känsligt för kända riskfaktorer som till exempel att ligga på mage med ansiktet i kudden. Om kroppen får för lite syre eller för mycket koldioxid vänder sig inte barnet om för att dra efter andan.

Utveckla diagnosmetoder

Forskarna hoppas nu att man ska kunna utveckla diagnosmetoder för att upptäcka barn i riskgruppen och kanske till och med behandla dem. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Association, JAMA.

 Läs också

 Förebygg plötslig spädbarnsdöd

Annons

Annons