Par med fertilitetsproblem löper större risk att få ett barn med sjukdom

Föräldrar med fertilitetsproblem löper tre gånger så stor risk att få ett barn med en allvarlig sjukdom som autism och cancer. Det menar amerikanska forskare.

Annons

Annons

Föräldrar med fertilitetsproblem löper tre gånger så stor risk att få ett barn med en allvarlig sjukdom som autism och cancer. Det menar amerikanska forskare.

Den amerikanska studien pekar på att den ökade risken för få barn med allvarliga sjukdomar bland par med fertilitetssvårigheter beror på hälsoproblem hos föräldrarna. Hälsoproblemen är orsaken till att de har haft svårt att bli med barn och dessa problem har lett till dålig fostertillväxt som kan ge livslånga utvecklingsproblem och sjukdomar hos barnet.

Ta itu med hälsoproblemen innan behandlingen

Fertilitetsexperter vill nu att barnlösa par som söker fertilitetsbehandling ska informeras om riskerna för att kunna ta i tu med eventuella hälsoproblem innan man påbörjar behandlingen.

Risken för autism fyra gånger så stor

I studien som gjordes av forskare vid University of California i San Fransisco ingick 4.000 mödrar och deras upp till sex år gamla barn. Professor Mary Croughan, som ledde studien, säger att risken för allvarliga sjukdomar i genomsnitt tredubblades. Med allvarliga sjukdomar menar hon cp-skador, autism, mentala rubbningar och cancer. Risken för att barnet drabbades av autism var fyra gånger så stor.

Större risker under graviditeten och förlossningen

Infertila kvinnor har oftare hälsoproblem som problem med hjärtat, diabetes och högt blodtryck och löper därför större risker både under graviditeten och under förlossningen. För tidig födsel och låg födelsevikt är 20 procent vanligare bland barn till par med fertilitetsproblem. Dålig fostertillväxt var dubbelt så vanligt bland par som har problem att få barn.

Har fått kritik

Professor Mary Croughan menar att fertilitetsbehandlingen också kan ha bidragit till ökningen av allvarliga sjukdomar. Det är något som har kritiserats av Clare Brown, chef för Infertility Network UK i Storbritannien. Studien, som presenterades på American Society for Reproductive Medicine's årsmöte i New Orleans, har fått kritik för att vara felaktigt utförd. Enbart relativt rika par som bor och arbetar i Californien har medverkat, särskilt från områden som är kända för att ha en hög andel autistiska människor.

Annons

Annons