Rika mammor ammar längre

Mammor med hög utbildning och hög lön ammar längre än lågutbildade och lågavlönade mammor. Det visar en ny svensk studie.

Annons

Annons

Mammor med hög utbildning och hög lön ammar längre än lågutbildade och lågavlönade mammor. Det visar en ny svensk studie.

Sverige är det i-land som har högst amningsfrekvens. 72 procent av alla mödrar ammar fortfarande när barnet är sex månader gammalt. Trots det finns stora skillnader inom landet. Enligt en ny svensk studie slutar 48 procent av de lågutbildade mammorna att amma innan barnet är sex månader gammalt. Bland de högutbildade är motsvarande siffra bara 15 procent.

Renée Flacking, doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Falun i Dalarna och Uppsala universitet som lett studien säger till Dagens Nyheter:

– Mammor som hade kortare utbildning än universitet fick arbetslöshetsersättning eller socialbidrag och hade lägre inkomst ammade genomgående betydligt kortare tid än de med högre socialekonomisk status.

Enligt henne kan en tänkbar förklaring vara att mammor med lägre socioekonomisk status ammar mindre för att dessa kvinnor har mindre möjligheter att klara av stress och påfrestningar vilket kan leda till osäkerhet och minskad självkänsla, faktorer som påverkar förmågan att amma.
Hon menar också att denna kunskap nu måste användas för att stödja sårbara mammor bättre än vad som sker idag och att informationen till nyblivna mammor bör individualiseras mer.

Undersökningen omfattar över 37.000 mödrar och barn i Örebro och Uppsala län från 1993 till 2001 med bland annat data från barnhälsovårdens amningsregister.

Annons

Annons