Så ökar risken för barndiabetes

Få månaders amning, tidig såväl som hög konsumtion av komjölk, sen introduktion av gluten, infektioner och allergiska symtom är faktorer som ökar risken för barndiabetes, skriver Östgöta Correspondenten. Det visar Linköpingsläkaren Jeanette Wahlberg i sin doktorsavhandling.

Annons

Annons

Det krävs att ett barn har vissa speciella gener för att sjukdomen ska kunna bryta ut. Länge har det antagits att även olika miljöfaktorer ökar risken för att barnen får speciella antikroppar som i sin tur ökar risken för att de ska utveckla diabetes.

Mjölk

Jeanette Wahlbergs studier visar att barn som under sina första två levnadsår får i sig komjölksprotein via bröstmjölksersättning löper större risk att få diabetesrelaterade antikroppar än andra barn.

Barn som vid ett års ålder dricker fyra glas mjölk eller fler per dag har vid 2 ½ års ålder dessa antikroppar i högre utsträckning än barn som dricker mindre mjölk.

Barn som ammats kortare tid än tre månader löper, jämfört med barn som ammats längre, dubbelt så stor risk att få sådana antikroppar som ökar risken för diabetes.

– Dessa resultat betyder absolut inte att vi anser att barn inte ska dricka mjölk. Att ett barn får den här typen av antikroppar betyder inte heller att det ovillkorligen kommer att få diabetes, säger Jeanette Wahlberg till Östgöta Correspondenten.

Gluten

Barn som får gluten först efter sex månader har också fler antikroppar som kan öka risken för barndiabetes.

Infektioner och allergier

Infektioner hos mamman under graviditeten och hos barnet under dess första levnadsår ökar också risken för att barnet ska utveckla diabetesrelaterade antikroppar. Det samma gör även förekomsten av olika allergiska symtom hos små barn.

Betyder inte att barnet kommer att drabbas av diabetes

Att ett barn vid 2 ½ års ålder har den här typen av antikroppar betyder inte att det verkligen kommer att drabbas av diabetes.

– Det händer att de här antikropparna försvinner hos barnen, berättar Jeanette Wahlberg.

I vilken utsträckning det sker och hur ska kartläggas i fortsatta studier.

Näst högst i världen

Sverige har den näst högsta förekomsten av barndiabets i världen efter Finland. Allt fler barn världen över drabbas dock av denna sjukdom.

Annons

Annons