Spädbarn drabbas hårdast av höga pollenhalter

De höga pollenhalterna under våren kan göra dubbelt så många spädbarn allergiska. Även barn som fortfarande ligger i livmodern löper ökad risk att utveckla allergi.

Annons

Annons

De höga pollenhalterna under våren kan göra dubbelt så många spädbarn allergiska. Även barn som fortfarande ligger i livmodern löper ökad risk att utveckla allergi.

Under den senaste veckorna har björkpollenhalten i luften varit ovanligt hög, över 4.000 pollen per kubikmeter luft. Senast det var så höga halter var våren 1993. Då var halten över 6.000 pollen per kubikmeter.

– Det var upp till tjugo gånger så höga halter som under en vanlig pollensäsong. Då undrade vi hur det skulle påverka nyfödda barn och barn som fortfarande låg i mammas mage, säger Anne Kihlström, överläkare på barnallergimottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, till Dagens Nyheter.

Under sin doktorsavhandling dokumenterade hon 1.000 barn från sydvästra Storstockholm. Barnen hade minst en allergisk förälder och barnen studerades vid fem års ålder, den ålder då allergier oftast utvecklas. Barnen hade delats in i olika grupper; de som var 0 – 3 månader våren 1993, de som var ett år då, de som fortfarande låg i magen under pollensäsongen och de som föddes våren 1994.

I normala fall utvecklar ungefär nio procent av barnen allergiantikroppar mot björk. Nu var risken i genomsnitt nästan 18 procent.  För barn som låg i livmodern under pollenperioden 1993 ökade risken med 60 procent. Detta trots att fostrets skyddas av både magen och mammans immunförsvar.

Det är svårt att skydda sig mot pollen men Annika Kihlström ger några råd, skriver DN. Sov med stängt fönster, vädra så lite som möjligt och låt inte sängkläderna torka ute. Upp till tioårsåldern utvecklar pojkar allergi lättare än flickor.

Annons

Annons