Stopp för barnvagnar i trapphusen

Barnvagnar får inte ställas i trapphusen. Börjar det brinna innebär vagnarna en fara anser kammarrätten i Stockholm i en dom.

Annons

Annons

Barnvagnar får inte ställas i trapphusen. Börjar det brinna innebär vagnarna en fara anser kammarrätten i Stockholm i en dom.

Stockholms brandförsvar vann i går ett mål i kammarrätten mot en bostadsrättsförening på Östermalm. Kammarrättens dom gäller inte bara den föreningen, utan får betydelse för alla hyreshus och bostdadsrättsföreningar. Domen klargör vad lagen om skydd mot olyckor innebär i praktiken.

– Inga barnvagnar får placeras i trapphusen. Om det inte går att ordna särskilda utrymmen får man ta in barnvagnen i sin lägenhet, säger Staffan Malmgren, brandingenjör på Räddningsverket till Svenska Dagbladet.

Kan bli ett bekymmer i äldre hus

– Jag har förståelse för beslutet, men det kommer att ställa till stora bekymmer för många föreningar. Speciellt äldre hus saknar ofta utrymmen för att placera barnvagnar, säger Göran Olsson, vd för SBC som är en intresseförening för Sveriges bostadsrättsföreningar.

P-G Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, uppmanar hyresgäster att be värden försöka ordna ett lämpligt rum där man kan ställa barnvagnar, om ett sådant saknas.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarna i Stockholm kommer efter domen att skärpa ordningsreglerna för boende i flerbostadshus eftersom det är deras ansvar att göra vad som behövs för att förebygga bränder och hindra eller begränsa skadorna om det ändå börjar brinna. I ägarens ansvar ingår att det ska vara möjligt att ta sig ut ur huset om det börjar brinna. Den som inte följer regler som fastighetsägaren sätter upp riskerar att vräkas.

"Kommer att spara liv"

Staffan Malmgren tror att domen leder till bättre brandsäkerhet.

– Det underlättar för räddningstjänsten och kan bidra till att spara liv, säger han till Svenska Dagbladet.

Annons

Annons