Svensk neonatalvård i världsklass

Barn som föds extremt mycket för tidigt har bättre prognos om de föds i Sverige än om de föds i andra länder. Två av tio drabbas av måttliga till svåra förändringar i hjärnan jämfört med hälften av barnen i andra länder.

Annons

Annons

Barn som föds extremt mycket för tidigt har bättre prognos om de föds i Sverige än om de föds i andra länder. Två av tio drabbas av måttliga till svåra förändringar i hjärnan jämfört med hälften av barnen i andra länder.

Tidigare studier har visat att majoriteten av de extremt för tidigt födda barnen växer ikapp sina kamrater och klarar av normal skolgång utan större problem men avvikelser i hjärnan som kan leda till neurologiska handikapp är ändå relativt vanliga.

Med en magnetkamera kan forskarna studera eventuella avvikelser i hjärnan. Det har i en svensk studie gjorts vid den tidpunkt då de normalt skulle ha fötts.

–Det ser betydligt bättre ut i hjärnan hos svenska barn än det gör i länder som USA och Australien, säger Mats Blennow, barnläkare i nyföddhetsvård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, till Svenska Dagbladet.

Han tror att resultatet beror på att den svenska vården av för tidigt födda barn har blivit mer skonsam och individinriktad på senare år. Personalen låter barnet vara ifred på ett annat sätt än tidigare. De får till exempel spendera mindre tid i respirator, de utsätts för färre provtagningar och vårdmiljön i kuvösen påminner mer om tiden i livmodern.

Den svenska studien omfattar 52 barn födda i Stockholm mellan januari 2005 och augusti 2005. De är alla födda mellan vecka 22 och 27. Det vill säga upp till 18 veckor innan en fullgången graviditet. Studien kommer att publiceras i tidskriften Acta Paediatrica uppger Mats Blennow som är en av forskarna bakom rapporten.

Annons

Annons