Utslag på nyfödda bra för immunförsvaret

Mer än hälften av alla nyfödda barn får röda prickar på huden strax efter födseln och de försvinner spårlöst efter några veckor. Nya resultat från forskare på Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus visar nu att prickarna bara är en helt normal reaktion i barnets hud då den möter den flora av mikroorganismer som finns i världen utanför livmodern.

Annons

Annons

Under fosterlivet är miljön helt steril. Inom ett fåtal dygn efter födelsen etableras en ekologisk balans mellan olika mikrober och barnet. Denna interaktion mellan mikrober och dess värdorganism är en aktiv process där det medfödda, naturliga immunförsvaret spelar en avgörande roll.

-I den här studien har vi visat att den plötsliga exponeringen för olika mikrober som sker i och med födelsen, triggar immunsystemet och ger barnet ett starkare skydd mot sjukdomsalstrande bakterier, säger docent Giovanna Marchini.

-Vi tror även att barnets första kontakter med mikrober på sikt kan påverka toleransutveckling och därmed uppkomsten av allergier samt autoimmuna sjukdomar senare i livet, säger hon också.

Annons

Annons