Vaccin mot vattkoppor ses över

Allmän vaccinering mot vattkoppor sker redan i USA, Tyskland, Japan och Sydkorea. I Sverige har vaccinering mot vattkoppor hittills ansetts göra mer skada än nytta men nu undersöker Socialstyrelsen om det ska tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Annons

Annons

Allmän vaccinering mot vattkoppor sker redan i USA, Tyskland, Japan och Sydkorea. I Sverige har vaccinering mot vattkoppor hittills ansetts göra mer skada än nytta men nu undersöker Socialstyrelsen om det ska tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet.

I USA har man man vaccinerat barn mot vattkoppor i tio år. I Tyskland började man med allmän vaccinering mot vattkoppor 2004. Vaccinet finns godkänt i Sverige men ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet. I dagsläget ges det bara till barn med nedsatt immunförsvar och till vuxna som vårdar dem.

Att man i Sverige inte ännu har infört allmän vaccination mot vattkoppor beror främst på två orsaker – att man riskerar skjuter upp insjuknandet för personer som inte är vaccinerade och man inte vet hur vaccineringen påverkar utvecklingen av bältros.

– Om man inte lyckas vaccinera alla barn finns det en risk att man skjuter upp insjuknandet för personer som inte vaccineras och för dem som inte får någon effekt av vaccinet. Och det kan leda till en mycket allvarligare sjukdom senare i livet, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, till Dagens Nyheter.

Vattkoppor orsakas av ett virus som efter smitta ligger kvar i kroppen resten av livet. Det kan blomma upp långt senare i livet, bland människor i 60- till 70-årsåldern och orsaka bältros. Vad det beror är inte helt klarlagt.

– Vaccinationen sker med levande, försvagat, virus. Och man vet inte hur en vaccinering påverkar utvecklingen av bältros. Det skulle kunna bli värre och sjukdomen blir vanligare och bryter ut tidigare i livet, men det skulle också kunna bli bättre, säger Anders Tegnell, skriver DN.

Biverkningarna av vaccinet är i normalfallet inte särskilt allvarliga. Socialstyrelsen bevakar nu utvecklingen av bältros och vattkoppor i de länder där allmän vaccination har införts.

– Nu kanske det finns tillräckligt mycket information för att vi ska kunna göra ett nytt övervägande, säger Anders Tegnell, skriver DN.

Eftersom ett nytt vaccin mot bältros finns nu kan man också tänka sig att först vaccinera bort vattkoppor bland barn och sedan vaccinera bort bältros bland äldre. Resultatet av det nya bältrosvaccinet måste dock utvärderas först.

Annons

Annons