Vaccination mot pneumokocker rekommenderas

Smittskyddsinstitutet rekommenderar Socialstyrelsen att införa allmän vaccination mot pneumokocker.

Annons

Annons

Smittskyddsinstitutet rekommenderar Socialstyrelsen att införa allmän vaccination mot pneumokocker.

Pneumokocker är en bakterie som är mycket vanlig bland barn. Bakterien kan orsaka öroninflammation, lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Enligt Smittskyddsinstitutets generaldirektör Ragnar Norrby skulle en allmän vaccinering mot pneumokocker kunna rädda livet på 1 – 2 barn per år och dessutom skulle många barn som drabbas av öroninflammtion slippa dövhet.

Förra året rapporterades det 57 fall av allvarlig pneumokockinfektion hos barn under två år och i år har hittills 38 fall rapporterats.

Smittskyddsinstitutet, som är rådgivande organ till Socialstyrelsen, rekommenderar nu att vaccinering mot pneumokocker införs i det allmänna vaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Socialstyrelsen kommer tidigast under våren 2007 att ta beslut om man ska följa Smittskyddsinsitutets rekommendation eller inte.

 

Annons

Annons