Vanliga kemikalier skadar barns hjärnor

Foster och spädbarn kan få allvarliga hjärnskador av kemikalier i vår vardag, anser två av världens ledande miljöforskare. De hävdar att miljontals barn världen över redan har drabbats av hjärnskador.

Annons

Annons

Foster och spädbarn kan få allvarliga hjärnskador av kemikalier i vår vardag, anser två av världens ledande miljöforskare. De hävdar att miljontals barn världen över redan har drabbats av hjärnskador.

I den vetenskapliga brittiska tidskriften The Lancet presenterar två forskare, vid amerikanska Harvard School of Public Health och Syduniversitetet i Danmark, alarmerande uppgifter om kemikaliers påverkan på foster och barn. De menar att kemikalier i lösningsmedel och bekämpningsmedel orsakar hjärnskador som kan leda till försämrad intelligens, koncentrationsproblem, autism och ADHD.

Barns och fosters hjärnor mer sårbara

I tidskriften presenterar de en lista över drygt 200 miljögifter som har en bevisad negativ effekt på vuxnas hjärnor. De flesta av dessa gifter är metaller, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Det är ännu inte klarlagt hur de påverkar barns och fosters hjärnor men forskarna menar att de sannolikt påverkas kraftigare eftersom hjärnor under utveckling är känsligare och mer sårbara. Hälften av ämnena på listan används i stora mängder inom industrin och 21 av dem ligger på topp 50-listan över de kemikalier som släpps ut mest i miljön

Försiktighetsprincip

Idag testas inte industrikemikaliers hjärnskadande effekter, de kan användas fritt tills en risk är bevisad. Forskarna tycker istället att försiktighetsprincipen borde tillämpas och att endast de kemikalier som bevisats ofarliga ska få användas.

– Vi studerade bly i 30 år och kvicksilver i 20 år innan vi kunde visa att de orsakade hjärnskador hos barn. Vi kan visa att samma mönster går igen med PCB, arsenik och toluen. Vi bör nu inte vänta i 20-30 år tills vi har övertygande bevis för att dessa medel skadar barnens hjärnor, säger Philippe Grandjean, professor i miljömedicin vid Syduniversitetet i Odense, skriver Dagens Nyheter.

Världsepidemi

Eftersom den här typen av skador är svåra att upptäcka talar forskarna om en tyst världsepidemi. De hävdar att användandet av farliga kemikalier redan har orsakat hjärnskador hos miljontals barn världen över. Bly, kvicksilver, arsenik, PCB och toluen är de fem substanser vars hjärnpåverkan är mest känd. För bly och kvicksilver finns en klar enighet om deras negativa hjärnpåverkan. Vissa insatser har gjorts för att begränsa användandet av dessa ämnen för att skydda barn. Bland annat har blyet i bensin tagits bort.

Kräver insatser och studier

Forskarna kräver nu att studier och omfattande insatser görs. De vill att ett stort antal miljögifters påverkan på foster och barn systematiskt undersöks och att användningen av gifterna begränsas. Dessutom kräver man att gränsvärden införs för hur och när kemikalier får användas under graviditet och tidiga barnaår.

Annons

Annons