Vinterns första fall av RS är här

Vinterns första fall av RS-virus har rapporterats från landstingen i Kalmar och Västmanland. RS-virus förekommer i årliga epidemier under vinterhalvåret och kan ge spädbarn under sex månader svåra andningsproblem som i värsta fall kan leda till döden.

Annons

Annons

Vinterns första fall av RS-virus har rapporterats från landstingen i Kalmar och Västmanland. RS-virus förekommer i årliga epidemier under vinterhalvåret och kan ge spädbarn under sex månader svåra andningsproblem som i värsta fall kan leda till döden.

RS-virus, eller respiratory syncytial virus som det egentligen heter, kan ofta ge spädbarn under sex månader svåra andningsproblem och hög feber som kan leda till vätskebrist. Äldre barn drabbas sällan lika allvarligt av sjukdomen och kan oftast skötas hemma. För vuxna är det som vilken vanlig förkylning som helst.

Sprids främst via direktkontakt

RS-virus sprids vid nära kontakt med smittade personer eller genom kontakt med föremål som smittade personer har tagit i. Infektion uppstår framför allt när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun eller ögon. Smittan kan möjligen också spridas genom inandning av små droppar från hosta och nysningar.

Förebyggande åtgärder

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Det gäller speciellt när du kommer utifrån, före matlagning, före måltider och efter toalettbesök. Be vänner och bekanta som kommer på besök att tvätta sina händer innan de håller bebisen. Barn under sex månader bör hållas på avstånd från förkylda personer.

Sök vård

Om barnet har svårt att andas, är slött och dåsigt, har ovanligt snabb andning, har pipande andning, är blå runt munnen eller visar tecken på vätskebrist bör du genast kontakta sjukvården. Om ditt barn är under sex månader gammalt och du misstänker att det har smittats av RS-virus bör du också kontakta sjukvården.

Mild säsong

RS-viruset tenderar att få kraftigare utbrott vartannat år. Eftersom förra årets utbrott var mycket kraftigt talar statistiken för att årets utbrott kommer att bli milt.

 Läs också

 Allt om RS-virus

 

Annons

Annons