Västerbottningar oftare pappalediga

Män i Västerbotten stannar oftare hemma med sina barn än män i Skåne, skriver Svenska Dagbladet.

Annons

Annons

Idag har föräldrar rätt till 13 månaders föräldrapenning och ytterligare 90 dagar s k lägstanivådagar. En rätt som kvinnor utnyttjar i betydligt större utsträckning än män.

Hur stor del av föräldrapenningen som män tar ut varierar kraftigt mellan olika kommuner. I Åsele tog männen i genomsnitt ut 25 procent av föräldraledigheten mot bara tio procent i Gnosjö. Det finns också skillnader mellan olika län. I Västerbotten tog männen 23 procent av föräldraledigheten mot 18 procent i Jönköping och Skåne.

Skillnaderna tros bero på utbildningsnivå. En hög utbildningsnivå tenderar att ge ett mer jämlikt uttag av föräldraledigheten mellan kvinnan och mannen.

– I Västerbotten finns också ett gott informationssamarbete, där bland annat barnmorskor når ut till föräldrar om vad en mer jämnt fördelad föräldraledighet innebär, säger Niklas Löfgren, analytiker vid Försäkringskassan, till TT.

Annons

Annons