Västerbottningar oftare pappalediga

Män i Västerbotten stannar oftare hemma med sina barn än män i Skåne, skriver Svenska Dagbladet.

Idag har föräldrar rätt till 13 månaders föräldrapenning och ytterligare 90 dagar s k lägstanivådagar. En rätt som kvinnor utnyttjar i betydligt större utsträckning än män.

Hur stor del av föräldrapenningen som män tar ut varierar kraftigt mellan olika kommuner. I Åsele tog männen i genomsnitt ut 25 procent av föräldraledigheten mot bara tio procent i Gnosjö. Det finns också skillnader mellan olika län. I Västerbotten tog männen 23 procent av föräldraledigheten mot 18 procent i Jönköping och Skåne.

Skillnaderna tros bero på utbildningsnivå. En hög utbildningsnivå tenderar att ge ett mer jämlikt uttag av föräldraledigheten mellan kvinnan och mannen.

– I Västerbotten finns också ett gott informationssamarbete, där bland annat barnmorskor når ut till föräldrar om vad en mer jämnt fördelad föräldraledighet innebär, säger Niklas Löfgren, analytiker vid Försäkringskassan, till TT.