WHO medger skadliga amningsråd

FN:s världshälsoorgan WHO medger att de under 40 års tid har gett miljontals kvinnor felaktiga och kanske skadliga råd om amning. Nu arbetar man med att ta fram nya rekommendationer. De gamla råden kan ha bidragit till den accelererande barnfetman.

Annons

Annons

FN:s världshälsoorgan WHO medger att de under 40 års tid har gett miljontals kvinnor felaktiga och kanske skadliga råd om amning. Nu arbetar man med att ta fram nya rekommendationer. De gamla råden kan ha bidragit till den accelererande barnfetman.

WHO:s tabeller för barns tillväxt är baserade på hur fort flaskuppfödda barn växer. Men eftersom barn som föds upp med flaska växer snabbare än barn som ammas stämmer inte tabellerna.

Kompletterat

Därför har många ammande mammor som besökt barnavårdscentralen informerats om att deras barn vägt för lite. Mammorna har då känt sig tvingade, eller fått råd om, att komplettera med bröstmjölksersättning eller fast kosttillägg.

Kan hänga ihop med barns fetma

De allt fler feta barnen, och de växande problemen som hänger ihop med stor övervikt, kan vara en följd av dessa råd, säger hälsoexperter till brittiska The Sunday Times.

Nya råd kommer

WHO publicerar den kommande veckan nya normer för spädbarns tillväxt.

Annons

Annons