Allt fler barn drabbas av cancer

Allt fler barn drabbas av cancer i Europa. Enligt ett av EU:s forskningsprojekt om barncancer som nyligen avslutades ligger ökningen runt 1 procent per år. Orsaken är fortfarande okänd. Samtidigt visar studien att allt fler barn överlever sjukdomen.

Annons

Annons

Allt fler barn drabbas av cancer i Europa. Enligt ett av EU:s forskningsprojekt om barncancer som nyligen avslutades ligger ökningen runt 1 procent per år. Orsaken är fortfarande okänd. Samtidigt visar studien att allt fler barn överlever sjukdomen.

Hittills har man trott att antalet cancerfall bland barn varken har minskat eller ökat. Det är mycket förvånande att antalet fall ökar och det gäller i princip alla typer av cancer och de flesta länder som undersökningen omfattar.

Slutsatsen är nu, baserad på 33 cancerregister i 15 länder som omfattar nästan 80 000 cancerfall, att förekomsten av barncancer har ökat stadigt från 1978 till 1997 med cirka 1 procent om året eller 10 procent per decennium. Det innebär en uppgång från 120 fall per en miljon barn 1978 till 141 fall per en miljon barn 1997, skriver Svenska Dagbladet. Undersökningen visar också att pojkar är mer drabbade än flickor, även i tonåren.

En orsak till ökningen skulle kunna vara att länderna har blivit bättre på att rapportera cancerfallen men enligt forskarna kan inte det förklara hela uppgången. Tänkbara orsaker kan vara ökad ålder bland mammorna, ökad födelsevikt, påverkan av miljöämnen eller förändrad livsstil.

– Jakten för att hitta orsakerna till barncancer har pågått i många, många år, säger docent Göran Gustafsson, barncancerforskare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, till Svenska Dagbladet. Men sanningen är att vi inte vet. Virus har länge varit en spridd teori när det gäller leukemier. Sannolikt kan påverkan under fostertiden också spela in.

Den goda nyheten är att allt fler barn överlever sjukdomen. 1978 – 1982 överlevde 54 procent av barnen. 1993 – 1997 överlevde 75 procent av barnen.

– Här ligger Sverige och Norden i topp med ännu högre siffror, säger Göran Gustafsson. Vi har varit en modell för många övriga länder och nu börjar till exempel överlevnaden att bli bättre också i östländerna.

Annons

Annons