Astma drabbar oftare barn till lågutbildade

Barn till lågutbildade föräldrar löper tio gånger högre risk att drabbas av astma än barn till högutbildade föräldrar, enligt en rapport om barns hälsa.

Annons

Annons

Barn till lågutbildade föräldrar löper tio gånger högre risk att drabbas av astma än barn till högutbildade föräldrar, enligt en rapport om barns hälsa.

I en undersökning av 7.000 barn i Stockholms län märks stora skillnader mellan barnens hälsa i hem med hög- och lågutbildade föräldrar, skriver Svenska Dagbladet. Astma och allergier är betydligt vanligare bland barn till länets lågutbildade föräldrarna.

Högre frånvaro i skolan

Barnens lungbesvär märks på högre frånvaro i skolan. Barn till lågutbildade tillfrisknar inte heller lika fort från sina allergiska problem som barn till högutbildade föräldrar.

– Det kan vara så att barn till högutbildade faktiskt tar mer medicin eftersom medicinerna är så dyra. Det kan också bero på att föräldrar med kortare utbildning röker mer i hemmet, säger Magnus Wickman, överläkare och professor i Arbets- och miljömedicin, till Svenska Dagbladet.

Nästan en tredjedel lågutbildade gravida röker under graviditeten

I genomsnitt röker åtta procent av länets gravida. Nästan en tredjedel av de lågutbildade gravida röker. Bland de högskoleutbildade gravida är andelen cirka tre procent.

"Riskerar livslånga besvär"

Barnen riskerar inte bara plötlig spädbarnsdöd utan också försämrad lungfunktion och astma.

– De besvären blir i stort sett livslånga. Det mest önskvärda vore att alla kvinnor i fertil ålder slutade röka innan de blev gravida, eftersom skadan sker under graviditetens tre första månader och sedan är det försent, säger Magnus Wickman, till Svenska Dagbladet.

Annons

Annons