Babyboom bland avgaser

Allt fler barn växer upp i Stockholms innerstad. Andelen barn upp till fem år har ökat med 19 procent under den senaste tioårsperioden. Nu vill Socialstyrelsen se skärpta mål för luftföroreningar vid daghem och skolor.

Annons

Annons

Allt fler barn växer upp i Stockholms innerstad. Andelen barn upp till fem år har ökat med 19 procent under den senaste tioårsperioden. Nu vill Socialstyrelsen se skärpta mål för luftföroreningar vid daghem och skolor.

Socialstyrelsen vill ha gränsvärden för hur höga halter luftföroreningar som får finnas vid daghem och skolor. Enligt förslaget ska luften på skolgårdar och uteplatser i årsgenomsnitt inte få överskrida 10 mikrogram skadliga partiklar och 15 mikrogram kvävedioxid.

Hårt trafikerade gator som exempelvis Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan ligger idag på 15 – 20 mikrogram skadliga partiklar ett stort antal dagar om året och kvävedioxidhalten runt 40 mikrogram.

Om de föreslagna nivåerna gällde idag skulle många skolor och daghem behöva flytta.

– Ja, det blir många som får se över sin situation, säger Ann Thuvander, projektledare för den nationella handlingsplan för barns miljö och hälsa som nu är ute på remiss, till Dagens Nyheter.

De nya skärpta kraven hoppas vara uppnådda till år 2015. Förslaget är nu ute på remiss och ska överlämnas till regering 31 mars 2007, som bestämmer om planen ska antas.

Annons

Annons