Barn får i sig för mycket nitrit

Sju av tio fyraåringar för i sig större dos nitrit än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Det är ett omdiskuterat ämne som kan vara skadligt för hälsan. Nitrit är vanligast i kallrökta produkter och i köttprodukter med lång hållbarhet som korv, bacon, skinka, leverpastej.

Annons

Annons

Sju av tio fyraåringar för i sig större dos nitrit än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Det är ett omdiskuterat ämne som kan vara skadligt för hälsan. Nitrit är vanligast i kallrökta produkter och i köttprodukter med lång hållbarhet som korv, bacon, skinka, leverpastej.

En undersökning som Livsmedelsverket nyligen gjort bland 595 fyraåringar visar att ett stort antal barn hade ett intag av nitrit som låg högre än vad som rekommenderas som Acceptabelt Dagligt Intag (ADI).

– Dagsdosen är satt med marginal, men den ska naturligtvis inte överskridas. Barn brukar vara särskilt känsliga. Det är angeläget att försöka sänka intaget av nitrit genom att minska mängden som tillsätts maten, säger Evelyn Jansson Elfberg, avdelningsdirektör på livsmedelsverkets regelavdelning, till Expressen.

Skyddar mot farliga sjukdomar

Konserveringsmedlet nitrit används framför allt som tillsats i köttprodukter som bacon, skinka och kallrökta produkter för att i första hand skydda mot botulism, en matförgiftning som kan leda till döden. Bakterien clostridium botulinum bildar ett nervgift, botulinumtoxin, som är bland de starkaste gifter man känner till. Nitrit minskar också risken för listeria, EHEC och stafylokocker.

Kan vara en hälsorisk

Riskerna för människor är ofullständigt kända. Nitrit har visat sig försämra blodets förmåga att transportera syre. Det är inte klarlagt om det finns ett samband mellan nitrit och cancer. På förpackningen kan nitrit betecknas som E249 eller E250.

Annons

Annons