Barnbidraget förblir mammans

Barnbidraget kommer att tillfalla mamman i de fall där separerade föräldrar inte kan komma överens om hur barnbidraget ska fördelas. Det har regeringsrätten fastslagit.

Annons

Annons

Barnbidraget kommer att tillfalla mamman i de fall där separerade föräldrar inte kan komma överens om hur barnbidraget ska fördelas. Det har regeringsrätten fastslagit.

Sedan 1 juli i år kan separerade föräldrar få halva barnbidraget var om de ansöker om det. I de fall föräldrarna inte kan komma överens kommer mamman att få barnbidraget. Det slog regeringsrätten fast i en dom där försäkringskassan, länsrätten och kammarrätten tidigare beslutat att barnbidraget skulle tillfalla pappan.

Regeringsrätten menar att huvudregeln är att mamman ska få bidraget om inte föräldrarna kommit överens om annat eller om barnet bara bor hos pappan.

Annons

Annons