Barnfetman minskar i Sverige

Efter flera års larmrapporter om ökande barnfetma verkar man nu kunna se ett trendbrott. Andelen feta tioåringar har minskat från 4,9 procent till 3,6 procent.

Annons

Annons

Efter flera års larmrapporter om ökande barnfetma verkar man nu kunna se ett trendbrott. Andelen feta tioåringar har minskat från 4,9 procent till 3,6 procent.

Folkhälsoinstitutet har följt utvecklingen av barnfetma i fyra svenska kommuner – Karlstad, Umeå, Västerås och Ystad. Totalt har andelen barn i tioårsålderns med fetma minskat från 4,9 procent till 3,6 procent mellan läsåren 2003/2004 och 2005/2006. Enligt Sven Bremberg på Folkhälsoinstitutet är de här kommunerna utvalda för att de är representativa för landet i stort. Resultaten är statistiskt säkerställda och baseras på statistik från skolhälsovården.

Claude Markus, chef för Rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, håller med om att det verkar finnas en trend mot minskad barnfetma.

– Ja, det finns studier som visar att barnfetma i vissa delar av Sverige är på väg att minska, säger han till Dagens Nyheter.

Claude Marcus tror att minskningen beror på den uppmärksamhet frågan om barnfetma har fått. Samtidigt beklagar han att det inte går att få en full bild av utvecklingen och enligt honom verkar det som att problemet med fetma fortfarande ökar på vissa håll, till exempel i Västernorrland.

– Vi har ingen heltäckande bild i dag, men det kunde vi enkelt få om skolhälsovårdsjournalerna var datoriserade. Eftersom alla barn vägs och mäts regelbundet skulle vi då kunna få en fantastiskt bra bild av vad som händer, säger han till tidningen.

Problemet med barnfetma kvarstår dock eftersom andelen feta eller överviktiga barn är betydligt högre än för tjugo år sedan då andelen feta barn var 0,8 procent.

Annons

Annons