BVC börjar mäta barns BMI i kampen mot fetma

Nu tar barnavårdscetralerna upp kampen mot barnfetma genom att börja mäta alla 4-åringars BMI. Föräldrarna ska också tillfrågas om deras längd och vikt. Det är en kontroversiellt beslut men barnläkare menar att det måste göras för att få hejd på epidemin av barnfetma i landet, uppger Dagen Nyheter.

Annons

Annons

Barnfetman kryper allt lägre ner i åldrarna. Mer än var sjätte fyraåring i Sverige är överviktig eller fet och störst är problemet utanför storstäderna. Forskning visar att fetma i barn- och ungdomsåren leder till ökad risk för sjukdom och för tidig död i vuxen ålder.

– Om vi inte gör något åt den närmast osannolikt skrämmande ökningen av fetma och övervikt kommer dagens barn att bli den första generationen i modern tid som har en förväntad livslängd som är kortare än föräldragenerationens, säger professor Claude Marcus, chef för Rikscentrum för barnfetma, till Dagens Nyheter.

På barnavårdscentralernas journaler finns, förutom längd- och viktkurvor, nu även en BMI-kurva. Fetma är delvis ärftligt. Därför ska även föräldrarnas längd och vikt kontrolleras.

Fotnot: BMI betyder Body Mass Index och är ett mått på övervikt.

Annons

Annons