Dålig kunskap om sömnapné hos barn

Det behövs mer information för att öka medvetandet om barn som lider av sömnapné. Det säger Danielle Friberg, ansvarig för Huddinge sjukhus sömnlabb.

Annons

Annons

Det behövs mer information för att öka medvetandet om barn som lider av sömnapné. Det säger Danielle Friberg, ansvarig för Huddinge sjukhus sömnlabb.

Att vuxna kan ha olika sömnstörningar är känt sedan länge men att även barn kan lida av snarkningar och så kallad sömnapné är tämligen ouppmärksammat. Sömnapné är andningsuppehåll under sömnen. Apnéer uppstår därför att de övre luftvägarna är för trånga för luften att passera till lungorna. Fyra procent män, två procent kvinnor och en till två procent barn beräknas lida av sömnapné.

Danielle Friberg är överläkare vid öron-, näsa-, hals- och cockleakliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och ansvarar för sjukhusets nyöppnade sömnlabb. Hon uppger att antalet barn som opereras vid kliniken har dubblerats de senaste två åren, från 150 till 300.

– Trots det märker vi fortfarande att det är dåligt känt att sömnapné förekommer även hos barn och kvinnor. Man förknippar sömnapné framför allt med snarkande och överviktiga medelålders män. Mycket av forskningen bygger på manliga värden, säger Danielle Friberg, till Dagens Nyheter.

Hon bedömer att det finns ett stort mörkertal och att många barn och kvinnor som har sömnapné inte får adekvat vård.

Barnen, som oftast är mellan två och fem år, behandlas främst genom kirurgi. 90 procent blir friska efter operation. Problemen kan växa bort, men obehandlad sömnapné kan leda till döden genom bland annat hjärtsvikt. Andra barn kan bli små till växten eller få koncentrationssvårigheter.
– Många kommer hit med allvarliga symtom som inte tolkats rätt av föräldrar och distriktsläkare. Det finns ett dåligt medvetande om dessa barn, oftast för att man inte frågar hur barnet andas när det sover. Det behövs det mer information, utbildning och resurser, säger Danielle Friberg, till DN.

Annons

Annons