En förälder kan få beslutsrätt

När föräldrar med gemensam vårdnad inte kan komma överens om barnets skolgång och sjukvård ska ett domstolsbeslut ge en förälder beslutsrätt. Det föreslås i en ny utredning.

Annons

Annons

När föräldrar med gemensam vårdnad inte kan komma överens om barnets skolgång och sjukvård ska ett domstolsbeslut ge en förälder beslutsrätt. Det föreslås i en ny utredning.

Numera har de flesta skilda föräldrar gemensam vårdnad om barnen. Om de inte kan komma överens finns möjlighet för den ena föräldern att i domstol söka enskild vårdnad. Då finns risken att barnen mer eller mindre tappar kontakten med den andra föräldern. Med det nya förslaget hoppas utredarna kunna undvika det. I de fall där båda föräldrarna anses som lämpliga vårdnadshavare men där de inte kan komma överens om barnets sjukvård, skola, förskola och socialtjänst ska domstol kunna träda in och ge bestämmanderätten till den ena föräldern trots att de har gemensam vårdnad.

–Förslaget är främst tänkt till extremfallen där båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare men inte kan dra jämnt. Målet är att vi nu ska slippa en så drastisk åtgärd som ensam vårdnad, säger regeringens utredare, hovrättslagmannen Göran Ewerlöf till Svenska Dagbladet.

Utredningen har tillkommit efter att psykiatriska kliniker inte kunnat ge barn vård efter att den ena föräldern sagt nej. Med det nya förslaget blir det möjligt och eftersom båda föräldrarna behåller vårdnaden har den andra föräldern ändå rätt att få information från vården. Motsvarande gäller också barnets skolgång. Föräldern utan bestämmanderätt har rätt att ha kontakt och få information från barnets skola och förskola.

– Jag är glad för den här utredningen som på ett praktiskt och jordnära sätt kommer med förslag som kan underlätta tillvaron för familjerna. Jag kommer att skicka ut den så fort som möjligt på remiss, säger justitieminister Beatrice Ask till Dagens Nyheter.

Barnombudsmannen, Lena Nyberg, välkomnar också förslaget och tror att det blir en klar förbättring för barnen.

I utredningen föreslås också att föräldern där barnet bor också ska ha rätt att bestämma var de ska bo. Boendeföräldern ska också kunna ändra barnets folkbokföring. Dessutom ska socialnämnden få rätt att tala med barn i utredningar oberoende av vad vårdnadshavaren anser.

Annons

Annons