Experter varnar för ökad tbc-smitta

Tuberkulos (tbc) kan bli lika dödligt i Sverige som i u-länderna. Den varningen utfärdar fyra professorer och generaldirektören för Smittskyddsinstitutet på Dagens Nyheters debattsida.

Annons

Annons

Tuberkulos (tbc) kan bli lika dödligt i Sverige som i u-länderna. Den varningen utfärdar fyra professorer och generaldirektören för Smittskyddsinstitutet på Dagens Nyheters debattsida.

Tuberkulos är en av världens värsta farsoter. En tredjedel av jordens befolkning bär på bakterien. Varje år insjuknar nio miljoner människor och närmare två miljoner dör.

För några år sedan började antalet fall av tbc att öka i Sverige. Uppmärksammade utbrott har inträffat i Bromma, Tensta och Norsborg. Ökningen i Sverige beror till stor del på invandringen av människor från krigs- och katastrofdrabbade länder som forna Jugoslavien, forna Sovjetunionen och Irak. Ökningen sker också globalt och sägs bland annat orsakas av läkemedelsresistens och hiv- och aidsepidemin. Det krävs därför ett nytt vaccin men enligt debattörerna vill ingen finansiera utvecklingen av ett vaccin.

Det vaccin som används idag, BCG, är över 80 år gammalt och är ett av de äldsta vaccin som fortfarande används. Alla barn i Sverige vaccinerades fram till och med 1975, då man bedömde att biverkningarna översteg nyttan. Återinförandet av BCG är inget alternativ menar debattörerna eftersom skyddseffekten är begränsad och för lungtuberkulos rent av obefintlig

En svensk forskargrupp har kommit långt i utvecklingen av ett nytt vaccin men tre till fem miljoner kronor saknas för att kunna genomföra kliniska studier.

Annons

Annons