Extra pappamånad ökade inte jämställdheten

Den så kallade andra pappamånaden som infördes 2002 ökade inte jämställdheten på arbetsmarknaden som det var tänkt. Den så kallade andra pappamånaden som infördes 2002 ökade inte jämställdheten på arbetsmarknaden som det var tänkt.

Annons

Annons

Rickard Eriksson, nationalekonom vid Stockholms universitet, har jämfört uttaget av föräldradagar mellan föräldrar som fått barn veckorna innan och efter införandet av den andra pappamånaden som infördes 2002. Reformen skulle enligt politikerna leda till att papporna skulle ta ut fler föräldraledighetsdagar för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Männen ökade visserligen uttaget men samtidigt ökade kvinnornas uttag mer. I studien har de första 17 månaderna efter reformen granskats. Under perioden ökade männen sitt uttag med 3,4 dagar samtidigt som kvinnornas uttag med 5,1 dagar.

Eftersom det inte ledde till ett jämnare uttag kan det inte leda till högre jämställdhet på arbetsmarknaden, säger Rickard Eriksson till Svenska Dagbladet.

Han har tillsammans med andra forskare kunnat konstatera att männens uttag av föräldraledighetsdagar ökade när den första så kallade pappamånaden infördes även om hälften av ökningen skedde efter att barnet fyllt två år och främst vid jul- och sommarlov.

Anledningen till att männens uttag av föräldraledighetsdagar inte ökade efter införandet av den andra pappamånaden är enligt Rickard Eriksson att den andra pappamånaden kombinerades med en förlängd föräldraförsäkring.

Annons

Annons